12 maja, 2015 w Bez kategorii by Kasia

W dniu 6 maja 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyła się konferencja, zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego,
pt.: „Przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”. Tematyka konferencji obejmowała prezentację dobrych praktyk w zakresie kształcenia zawodowego, które pozytywnie oddziałując na sytuację na rynku pracy przyczyniają się do tworzenia wzrostu gospodarczego.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Gospodarki http://www.mg.gov.pl/node/23799 .