Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10Certyfikat ISO 9001. System Zarządzania Jakością - PCBC

Polityka jakości Izby Rzemieślniczej w Słupsku

Nadrzędnym celem Izby Rzemieślniczej w Słupsku jest działalność w sposób zapewniający wysoką jakość świadczonych usług. Działania nasze zmierzają do spełnienia oczekiwań środowiska rzemieślniczego, małej i średniej przedsiębiorczości w pełnej zgodzie ze statutem Izby Rzemieślniczej w Słupsku. Cel ten realizujemy poprzez:

  • zatrudnienie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach dążąc do ciągłego ich doskonalenia,
  • udzielanie pomocy instruktażowej, doradczej, prawnej, ekonomicznej oraz szybkiego przekazu informacji,
  • organizowanie i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich zapewniając wysoki poziom ich przebiegu oraz spełniając wymagania pod względem pedagogicznym i dydaktycznym,
  • świadczenie usług około-biznesowych przez biuro rachunkowe Izby dla podmiotów gospodarczych,
  • organizowanie szkoleń dla cechów, spółdzielni i zakładów rzemieślniczych w zakresie BHP, prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych oraz innych tematycznych, bądź branżowych,
  • współorganizowanie branżowych konkursów i sprawdzianów uczniowskich,
  • określenie obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla kierownictwa, głównych specjalistów i pozostałych pracowników Izby oraz bezpośrednich wykonawców za jakość wykonywanej pracy.

Polityka jakości przyjęta przez Kierownictwo Izby stanowi dyrektywę dla wszystkich pracowników. Za realizację polityki jakości odpowiada Prezes Zarządu. Wdrażając i utrzymując system jakości wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwanych w ich efekcie rezultatów. Kierownictwo Izby nieustannie monitoruje prowadzone działania w celu ich ciągłego doskonalenia.

Od 2005 roku Izba  posiada  wpis  do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP w Gdańsku