Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie
77-100 Bytów
ul. Mierosławskiego 12
tel./fax: (0-59) 822-33-32
NIP: 842-10-22-291
Konto: 89 1240 3783 1111 0000 4083 9653
e-mail: cechbytow@neostrada.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Bytowie

Naturalnym celem każdej działalności rzemieślniczej jest służenie ludziom – przez zaspokojenie ich indywidualnych i zbiorowych potrzeb i upodobań w zakresie świadczeń i przedmiotów, zarówno użytkowych, jak i o znamionach kunsztu rękodzielniczego, a wymagających rzemieślniczej pracy i fachowości. Z tych względów działalność rzemieślnicza stanowi od dawna o współcześnie aktywny składnik gospodarki i kultury narodowej, jako przyczyniająca się do ogólnospołecznego dorobku i rozwoju kraju, a podstawowym miernikiem użyteczności i oceny prawidłowości pracy każdego rzemieślnika jest wykonywanie posiadanego zawodu zgodnie z wymogami „DOBREJ ROBOTY”, przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

HISTORIA BYTOWSKIEGO CECHU RZEMIOSŁ RÓŻNYCH

Powojenna historia zorganizowanego bytowskiego rzemiosła zaczęła się 14.08.1945 roku, kiedy to 22 osoby spotkały się w hotelu,”BRISTOL” przy ulicy Drzymały w Bytowie, aby powołać do życia organizację rzemieślników. Mimo licznych nieprzyjemnych zawieruch CECH stanowi do dzisiaj społeczność zorganizowaną. Sporo zamieszania wprowadziła ustawa z 1989 roku zezwalająca na prowadzenie zakładów rzemieślniczych osobom bez stosownych kwalifikacji. W konsekwencji osłabiło to organizacje samorządowe rzemieślników w tym CECHY. Od 1989 roku przynależność do CECHU jest dobrowolna. Mimo tych trudności organizacja cechowska działa nadal skutecznie.

Obecnie CECHEM RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Bytowie kieruje zarząd w osobach:

 • Starszy Cechu – Jarosław Gawin
 • I Podstarszy Cechu –  Tadeusz Krakowski
 • II Podstarszy Cechu – Sebastian Książk
 • Sekretarz – Zenon Krefft
 • Skarbnik – Krystyna Szymczak
 • Członek Zarządu – Jan Gański
 • Członek Zarządu – Wojciech Megier

Na dzień dzisiejszy w CECHU zarejestrowanych jest 176 zakładów rzemieślniczych.
Ilość szkolonych uczniów w różnych zawodach – 500.
Ilość zakładów szkolących – 140.
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Bytowie działa na całym terenie powiatu bytowskiego.
CECH nasz posiada sztandar ufundowany przez rzemieślników w 1946 roku, a wyświęcony w 1948 roku. W dniu 1 maja 1992 roku rzemieślnicy ufundowali nowy sztandar z aktualną nazwą Cechu. W roku 1995 CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH w Bytowie obchodził 50-lecie swojej działalności, na którym to został uhonorowany Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego.

W biurze CECHU pracuje na etacie 4 pracowników:

 • Kierownik Biura – Lech Jastrząb
 • Starszy specjalista d/s BHP i p.poż. – Jerzy Łangowski
 • Starszy specjalista d/s organiz.-samorz. – Maria Walusiak
 • księgowa – Ala Stanisławska

Cech to najstarsza organizacja Rzemieślnicza. Dorobek i osiągnięcia Cechów doceniane i uznawane są w kraju i poza jego granicami.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO CECHU TO:

 • Wpływ na jego kształt organizacyjny
 • Prezentacja Twoich interesów wobec organów administracyjnych, sądów i organizacji gospodarczych.

 • Możliwość kształtowania terenowej i centralnej polityki podatkowej

JAKO CZŁONEK CECHU KORZYSTASZ:

 • z podnoszenia swoich kwalifikacji
 • z pomocy prawnej z zakresu B.H.P., p.poż. oraz warunków epidemiologicznych
 • z pomocy przy szkoleniu uczniów

 • z pomocy odzielania porad, informacji, intertwencji
 • z organizacji działalności socjalnej i kulturalnej
 • z pomocy przy uzyskaniu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za młodocianych pracowników

CRR_bytow