Cech został zlikwidowany- członkowie cechu zostali przeniesieni do pobliskich cechów w Szczecinku lub Kołobrzegu.

Cech Rzemiosł Różnych w Drawsku Pomorskim
78-500 Drawsko Pomorskie
ul. Piłsudskiego 21
tel./fax: (0-94) 36-324-66
NIP: 674-000-46-99
REGON: 001305635
Cech Rzemiosł Różnych w Drawsku Pomorskim

1) Cech powstał 01-07-1988 roku i działalność prowadził do 2020r.

Terenem działania jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cech posiada osobowość prawną.
Cech jest zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod poz. rej. 0000016955.

Do zakresu działania należało:

  • reprezentowanie interesów wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych
  • gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu
  • zwoływanie Walnych Zgromadzeń
  • rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów
  • rejestr Członków Cechu od 01-07-1988 r.
  • rejestr branżowy
  • rejestr umów o naukę zawodu uczniów młodocianych od 01-07-1988 r.