Wykaz dokumentów

Księga wieczysta przeprowadzonych egzaminów czeladniczych
od dnia 31 lipca 1951 roku.

Księga wieczysta przeprowadzonych egzaminów mistrzowskich
od dnia 15 września 1951 roku.

Archiwum
Akta osobowe oraz protokoły z przeprowadzonych egazaminów czeladniczych i mistrzowskich.
Dokumenty przechowywane są przez okres 10 lat od dnia zdania egzaminu-akta osobowe, protokoły i księgi wieczyste od 1951r .