Kontakt z nami

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości Pomorza Środkowego w Słupsku
76-200 Słupsk
ul. Kowalska 1
NIP: 839-000-78-75

Konto:
Pekao S.A. O/Słupsk 06 1240-3770-1111-0000-4068-0545

e-mail: izba@mix2000.webd.pro
Strona www: www.rzemioslo.slupsk.pl

  • Przewodniczący Rady Izby – Jan Gański
  • Prezes Zarządu – Zbigniew Szyca

PION SAMORZĄDOWO-ORGANIZACYJNY:

  • Sekretariat / Centrala tel. (0-59) 842-60-04 i 05, tel./ fax: 842-64-09
  • Główny Specjalista d/s Samorządowo-Organizacyjnych Maria Błoch
  • Pracownik Gospodarczy

PION SZKOLENIA I OŚWIATY ZAWODOWEJ:

  • Główny Specjalista ds.Szkolenia i Oświaty Zawodowej –  Katarzyna Praszczak 59 842-64-28 lub 59 842-60-04 wew. 34
  • Specjalista ds. szkolenia, kwalifikacji zawodowych i współpracy zagranicznej – Katarzyna Jaskólska 59 842-64-28 lub 59 842-60-04 wew. 33

PION EKONOMICZNO-FINANSOWY:

  • Główny Specjalista d/s ekonomiczno-finansowych Izby – Monika Muras telefon 59/ 842 60 04 wew. 35