Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie
77-300 Człuchów
ul. Plantowa 2
tel.: 59 834 32 03; 508 492 243; 780 149 620
NIP: 8430003353
REGON: 000757111

KRS: 0000041416
Konto:
Bank Pekao SA O/Człuchów: 98 1240 3796 1111 0011 0574 0381
e-mail:
crr-czluchow@wp.pl

Członkowie reprezentacji

 • Starszy Cechu – Janusz Ryngwelski
 • Podstarszy Cechu – Janusz Markiewicz
 • Sekretarz Zarządu – Marek Marcinowski
 • Skarbnik Zarządu – Sylwia Łyczywek
 • Członek Zarządu – Ewa Woźniak
 • Kierownik Biura Cechu i Biura Rachunkowego – Joanna Piszko

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła, posiadającą osobowość prawną.


Zadaniem Cechu jest między innymi:

 • utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji;
 • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników;
 • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków;
 • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji;
 • wykonywanie wielu innych zadań wynikających ze Statutu Cechu;
 • pomoc przy uzyskaniu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za młodocianych pracowników.