Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku
78-400 Szczecinek
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 25A
tel./fax: (0-94) 37-438-44
NIP: 673-00-11-930
REGON: 000757163
Konto: 47 1240 3679 1111 0000 4350 7858
e-mail: crzr_szczecinek@vp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku

  • Starszy Cechu – Jarosław Marczyński

Cech Rzemiosł Różnych w Szczecinku prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Szczecinek oraz gmin Barwice, Biały Bór, Bobolice, Borne Sulinowo, Grzmiąca. Może też zrzeszać rzemieślników z pozostałych terenów administracyjnych RP.

Cech powstał 26 lutego 1946 roku z inicjatywy sekcji branżowej fryzjerów pod przewodnictwem Pana Antoniego Mantura, który był pierwszym Starszym Cechu.

Sztandar Cechu fundowano w latach 1947, 1948, 1975. Ostatni zaś sztandar rzemieślnicy ufundowali w 1996 roku z okazji 50-lecia działalności Cechu.

W Cechu zrzeszają się 30 zakłady rzemieślnicze.

PRZYNALEŻNOŚĆ DO CECHU TO:

  • wpływ na jego kształt organizacyjny
  • prezentacja Twoich interesów wobec organów administracyjnych, sądów i organizacji gospodarczych
  • możliwość kształtowania terenowej i centralnej polityki podatkowej

JAKO CZŁONEK CECHU KORZYSTASZ:

  • z podnoszenia swoich kwalifikacji
  • z pomocy przy szkoleniu uczniów
  • z porad, informacji, interwencji
  • pomocy przy refundacji kosztów szkolenia uczniów
  • pomocy w rozliczeniach z Urzędem Skarbowym

Cech prowadzi BIURO RACHUNKOWE