Izba realizuje Zadanie nr 2: Rozwój i promocja kształcenia dualnego w rzemiośle dofinansowane z Rządowego Programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030 – edycja 2024