Najbliższa sesja egzaminacyjna.

Kandydaci otrzymują indywidualnie skierowanie na egzamin na adres podany we wniosku do egzaminu na dwa tygodnie przed terminem egzaminu.