Szkolenia i Seminaria
I. SZKOLENIA

  • okresowe BHP dla członków cechów rzemiosł różnych
  • w zakresie prawa pracy – dla cechów, zakładów rzemieślniczych i spółdzielni rzemieślniczych
  • podatkowe dla samorządu rzemiosła, cechów i spółdzielni rzemieślniczych
  • dla członków komisji egzaminacyjnych w zakresie merytoryki i trybu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych
  • w zakresie nowych technologii dla rzemieślników
  • konkursy i sprawdziany uczniowskie
  • szkolenia zawodowe dla osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy
  • ochrona środowiska
  • środki pomocowe UE

II. SEMINARIA

  • spotkania informacyjne dla organizacji rzemieślniczych