Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie
77-300 Człuchów
ul. Plantowa 2
tel./fax: (0-59) 834-32-03
NIP: 843-00-03-353
REGON: 000757111
Konto: Bank Spółdzielczy Człuchów 60 9326 0006 0000 1300 2000 0010
e-mail: crr-czluchow@wp.pl

Cech Rzemiosł Różnych w Człuchowie

  • Starszy Cechu – Aleks Masiak
  • Kierownik Biura Cechu – Danuta Budek

Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła, posiadającą osobowość prawną. Prowadzi działalność na terenie miasta i gminy Człuchów oraz miasta i gminy Miastko, miasta i gminy Czarne, miasta i gminy Czarne, miasta i gminy Debrzno, gmin: Rzeczenica, Przechlewo, Koczała, Konarzyny, Kamień Krajeński.
Zadaniem Cechu jest między innymi:

  • utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądó
  • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników
  • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego oraz współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków
  • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji
  • wykonywanie wielu innych zadań wynikających ze Statutu Cechu
  • pomoc przy uzyskaniu refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych za młodocianych pracowników

Tutejszy Cech prowadzi Biuro rachunkowe z zatrudnioną osobą o statusie kwalifikowanego Doradcy Podatkowego posiadającego wpis Ministra Finansów na Listę Doradców Podatkowych RP – osoba kontaktowa:

Pani Lucyna Witczak – Kierownik Biura Rachunkowego

CRR_czluchow