Najbliższa sesja egzaminacyjna

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu można składać w siedzibie Izby,  pocztą na adres Izby,  za pośrednictwem cechu.

Osoba, która podjęła naukę zawodu u rzemieślnika składa wniosek do egzaminu na dwa miesiące przed terminem ukończenia nauki zawodu
Osoba, która dokształcanie teoretyczne kończy w szkole składa wniosek po ukończeniu zajęć edukacyjnych.
Do wniosku należy dołączyć dowód wpłaty za egzamin.
Po zakwalifikowaniu złożonego wniosku o dopuszczenie do egzaminu ustalany jest termin egzaminu praktycznego i teoretycznego.

terminy egzaminów ustalane są na bieżąco w trakcie całego roku w zależności od napływu wniosków.